Kommunal bolig i Trondheim er et midlertidig tilbud for de som har store problemer med å skaffe seg egen bolig. Trondheim kommune eier ulike typer boliger som tilbys til personer i en vanskelig boligsituasjon.

Kommunale boliger kan være plassert i bygninger eid av kommunen, i borettslag eller sameier hvor kommunen eier en eller flere leiligheter. Det finnes også spesielt tilrettelagte boliger som er tilknyttet personalbaser, for de som har ekstra behov for tilrettelegging.

For å søke om kommunal bolig må man fylle ut et søknadsskjema som er tilgjengelig i PDF-format. I tillegg til personlige opplysninger må man legge ved informasjon om økonomien sin og helseopplysninger som dokumenterer hvorfor man ikke klarer å skaffe seg bolig selv.

Søknaden sendes til helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune, som behandler søknader om kommunal bolig.

Hvem kan få kommunal bolig i Trondheim?

Ikke alle som er i en vanskelig boligsituasjon er berettiget til kommunal bolig. For å kunne få en slik bolig må man være uten egnet bolig og ikke være i stand til å skaffe seg bolig på egenhånd eller med hjelp fra andre.

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør det umulig for søkeren å skaffe seg en egnet bolig. Det er viktig å merke seg at en lav inntekt alene ikke er nok til å kvalifisere for en kommunal bolig.

Trondheim kommune tilbyr kommunale boliger som et virkemiddel for å hjelpe de som har størst behov for bistand på boligmarkedet. Dette kan være personer som står uten bolig, eller de som av ulike grunner ikke klarer å skaffe seg bolig på egenhånd.

Målet med de kommunale boligene er å sikre midlertidig og trygg bolig for de som trenger det mest. Samtidig jobber kommunen for å bistå beboerne i å forbedre sin boligsituasjon på lengre sikt. Dette kan inkludere tiltak som økonomisk rådgivning, sosial støtte og hjelp til å finne varig bolig.

Kommunal bolig i Trondheim er derfor en viktig ressurs for de som befinner seg i en vanskelig boligsituasjon. Ved å tilby midlertidig bolig og samtidig gi støtte og veiledning, bidrar kommunen til å skape bedre levekår for de som trenger det mest.

Gå til søknad om kommunal bolig i Trondheim